V případě jakýchkoli dotazů volejte na 224 948 754 nebo 731 806 166. Případně pište na e-mail eshop@talpress.cz.

Upozornění: Při nasazení nové verze e-shopu byly přeneseny uživatelské účty. Je nutné obnovení přihlašovacího hesla u již registrovaných uživatelů.

Obchodní podmínky

Úvod:

 • Prodejní řád se týká jak prodejce, tak nakupujícího. Podrobnosti o právech a povinnostech prodejce se dočtete v bodě 1, a o právech a povinnostech nakupujícího v bodě 2.
 • Prodejcem je společnost Talpress, spol. s r.o., Řeznická 12, 110 00 Praha 1, IČO: 45307369, DIČ: CZ45307369.

Práva a povinnosti prodejce:

 • 1.1. Prodejce se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v této objednávce. Pokud je v popisu zboží uvedeno zpochybnění počtu zboží na skladě, vyhrazuje si prodejce právo zboží nedodat, nemá-li ho na skladě. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na kontaktní adresu zákazníka.
  Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím, (v případě objednávky platbou převodem, až po zaplacení této objednávky). Po uplynutí této lhůty je možné objednávku stornovat nebo změnit jen po dohodě s prodejcem na tel. 731 806 166 nebo emailem eshop@talpress.cz
 • 1.2. Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.4. prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno nebo převodem na účet. Prodávající není povinen vracet částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkové, pilné).
 • 1.3. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Talpress-eshop, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.5. je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 • 1.4. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.2., prodávající má právo pro vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Práva a povinnosti nakupujícího:

 • 2.1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • 2.2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a to včetně poplatků (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 • 2.3. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do jedné hodiny od jejího odeslání na tel. 731806166 nebo emailem: eshop@talpress.cz
 • 2.4. Nakupující má právo odstoupit od smlouvy ve smyslu § 53 odstavce 6 občanského zákoníku, čímž mu vyvstane nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nemá za povinnost vracet částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírku), za splnění následujících podmínek:
  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a musí být dále prodejné,
  • nakupující odešle vrácené zboží poštou na vlastní náklady na adresu prodejce
  • v zásilce s vráceným zbožím musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
 • 2.5. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.
 • 2.6. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí platbu převodem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 10 dnů. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, může objednávku zrušit.

Přejeme příjemné a nikým nerušené nakupování!